Et mekanisk relæ eller blot relæ er en elektrisk komponent. Et relæ fungerer som en elektrisk styret kontakt eller omskifter. Ordet relæ benyttes også om en overordnet teknisk installation, der
videresender et signal.Et relæ bliver oftest brugt til: At styre en højspændingskreds med et lavspændingssignal. Til at tilslutte fjernlygter, arbejdslys, horn. “

Filter